CSM, după ce Uniunea Barourilor a reclamat “disfuncţionalităţi frecvente” în desfăşurarea activităţii: Modul de prezentare a problemelor identificate pe plan local conturează o imagine nereală a raporturilor dintre avocaţi şi

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă, referitor la “disfuncţionalităţile frecvente” pe care le întâmpină avocaţii, reclamate de Uniunea Naţională a Barourilor din România, că “modul de prezentare a problemelor identificate pe plan local conturează o imagine nereală a raporturilor dintre avocaţi şi magistraţi”. CSM îşi exprimă “regretul faţă de atitudinea Uniunii Naţionale a Barourilor din România de a generaliza aceste cazuri”.

Consiliul Superior al Magistraturii arată, într-un comunicat de presă transmis joi, că a luat act de “Campania desfăşurată de Uniunea Naţională a Barourilor din România de conştientizare a rolului şi importanţei avocatului în apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”, în cadrul căreia sunt semnalate “disfuncţionalităţi frecvente” pe care le întâmpină avocaţii în desfăşurarea activităţilor judiciare în plan local.

“Cu această ocazie, se subliniază importanţa rolului avocatului în cadrul activităţilor judiciare şi se atrage atenţia asupra necesităţii existenţei unei relaţii de calitate între avocaţi şi magistraţi, pentru buna organizare a procedurilor judiciare. Cu toate acestea, Consiliul observă că disfuncţionalităţile menţionate în relaţia dintre avocaţi şi magistraţi au fost identificate în anumite situaţii punctuale, fapt pentru care îşi manifestă surprinderea şi, totodată, regretul faţă de atitudinea Uniunii Naţionale a Barourilor din România de a generaliza aceste cazuri. Modul de prezentare a problemelor identificate pe plan local conturează o imagine nereală a raporturilor dintre avocaţi şi magistraţi, care, în cea mai mare parte, se desfăşoară în condiţii optime”, afirmă reprezentanţii CSM.

În acest context, CSM consideră că soluţia dialogului deschis reprezintă o modalitate adecvată de remediere a problemelor semnalate, în vederea identificării celor mai eficiente mecanisme pentru a evita pe viitor orice deficienţe întâmpinate de avocaţi în desfăşurarea procedurilor judiciare.

Conform Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR), Campania de conştientizare a rolului şi importanţei Avocatului în apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a fost lansată “ca urmare a problemelor recurente semnalate de toate cele 42 de barouri din ţară, la solicitarea Uniunii Naţionale a Barourilor din România, cu privire la disfuncţionalităţile frecvente pe care le întâmpină avocaţii în desfăşurarea activităţilor judiciare în plan local”.

UNBR se referă, în acest context, la “nerespectarea rolului avocatului şi a funcţiei acestuia în cadrul procesului judiciar (identificarea avocatului cu clientul, încălcarea confidenţialităţii comunicărilor dintre avocaţi şi clienţi, limitarea abuzivă a pledoariei); organizarea activităţii instanţelor fără a se respecta repartizarea cauzelor pe intervale orare, întârzieri nerezonabile în procedura de regularizare a cererilor şi în redactarea şi comunicarea hotărârilor sau comunicarea acestora în timpul vacanţei judecătoreşti, fără a se respecta dreptul la recuperarea capacităţii de muncă al avocatului; lipsa de respect manifestată de organele de urmărire penală în mod constant şi frecvent, atât faţă de timpul şi drepturile avocaţilor desemnaţi pentru asistenţă judiciară din oficiu, cât şi faţă de timpul şi drepturile avocatului ales; în foarte multe cazuri, amânarea sau chiar omiterea emiterii şi comunicării referatelor de plată, precum şi amendarea abuzivă a avocaţilor de către organele de urmărire penală; reorganizarea activităţilor de şedinţă judecătorească altfel decât programul stabilit iniţial, fără informarea din timp a avocaţilor participanţi la dosare; accesul îngreunat la arhive şi la informaţiile relevante ale dosarului electronic, care împiedică pregătirea în termen util a apărării”.

De asemenea, avocaţii reclamă “întârzierile sistematice la plata onorariilor avocaţilor pentru asistenţa din oficiu, cenzurarea abuzivă a onorariilor avocaţiale până la sume derizorii, după criterii subiective şi fără considerarea obligaţiilor fiscale aferente veniturilor avocaţiale; cenzurarea onorariilor din oficiu cu ignorarea Protocolului privind plata activităţilor de asistenţă juridică obligatorie; omisiunea instanţelor de a acorda onorariile aferente asistenţei judiciare din oficiu, prin hotărârile judecătoreşti, cu respingerea solicitărilor de completare a dispozitivului şi punerea cheltuielilor de judecată în sarcina avocatului solicitant; desemnarea curatorilor şi a sarcinilor pe care le au de îndeplinit fără a se dispune corelativ achitarea unui onorariu sau lipsa desemnării şi plăţii curatorilor citaţi în căile de atac ale hotărârilor judecătoreşti; atitudinea de lipsă de respect faţă de timpul de studiu şi rolul avocatului în procesul penal şi civil; tendinţele de înăsprire a măsurilor fiscale, ce vizează profesiile liberale şi care vor avea un impact economic deosebit de grav asupra pieţei serviciilor, implicit asupra profesiei de avocat, cu efect direct asupra onorariilor percepute justiţiabililor, îngreunând şi mai mult liberul acces la actul de justiţie, cuantumul nerezonabil al unor taxe de timbru, care este de natură a împiedica accesul la justiţie al cetăţenilor”.

UNBR arată că această campanie va debuta cu o zi de întrerupere a activităţii avocaţiale în totalitatea formelor sale şi pe întreg teritoriul ţării, cu excepţia cauzelor urgente privind anumite măsuri preventive sau asiguratorii şi orice alte cauze cu caracter de urgenţă, de natură a pune în pericol drepturi şi libertăţi fundamentale.

“Manifestăm încredere deplină în respectarea de către ceilalţi parteneri ai actului de justiţie a formei de protest decisă de Uniunea Naţională a Barourilor din România, în semn de respect faţă de problemele corpului profesional al avocaţilor. Considerăm totodată, consecvent cu poziţiile publice manifestate anterior, faptul că apărarea drepturilor noastre profesionale nu trebuie să afecteze pentru o perioadă nedeterminată cetăţeanul român, singurul lezat şi neprotejat în faţa unei astfel de măsuri, astfel încât semnalul pe care dorim să îl aducem este acela al conştientizării necesităţii imperative de respectare a misiunii şi rolului Avocatului într-un stat de drept”, adaugă sursa citată.

Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România de a organiza această campanie pentru apărarea drepturilor avocaţilor a fost adoptată cu unanimitatea reprezentanţilor barourilor din întreaga ţară. Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România a mandatat Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România să stabilească data şi formatul acestor acţiuni, precum şi excepţiile privind cauzele urgente, pentru a nu afecta continuitatea justiţiei şi drepturile cetăţenilor la apărare.

De asemenea, Comisia Permanentă a fost mandatată să examineze şi alte forme de protest pe măsură ce se vor dovedi necesare, în funcţie de evoluţia campaniei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *