GRECO publică un raport de evaluare a progreselor României în ceea ce priveşte măsurile anticorupţie

Grupul de state împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO) a publicat miercuri un raport care evaluează progresele înregistrate de România în punerea în aplicare a recomandărilor adresate ţării privind prevenirea corupţiei în ceea ce priveşte parlamentarii, judecătorii şi procurorii.

GRECO concluzionează că România a implementat integral şapte dintre cele 13 recomandări cuprinse în raportul de evaluare din runda a 4-a. A implementat parţial trei recomandări, iar patru recomandări rămân neimplementate. În ceea ce priveşte un alt raport de evaluare ad-hoc, România a implementat integral trei din cele cinci recomandări şi a implementat parţial două recomandări.

GRECO consideră că s-a înregistrat o uşoară îmbunătăţire prin introducerea unui cod de conduită pentru membrii Parlamentului – inclusiv a unui sistem de aplicare a acestuia – şi prin eforturile depuse pentru a aborda problema ridicării imunităţilor parlamentarilor. Cu toate acestea, acesta subliniază că transparenţa procesului parlamentar trebuie îmbunătăţită în continuare şi că ar trebui redusă utilizarea procedurilor de urgenţă.

De asemenea, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a aborda conflictele de interese, pentru a introduce norme privind modul în care parlamentarii se angajează cu grupurile de interese şi pentru a institui un sistem de consiliere independentă pentru parlamentari, care să le permită acestora să solicite consiliere în probleme de integritate.

În ceea ce priveşte atât judecătorii, cât şi procurorii, o evoluţie importantă este faptul că autorităţile române au desfiinţat secţia specială a procurorului pentru investigarea infracţiunilor din sistemul judiciar, a cărei creare a fost puternic contestată de GRECO.

GRECO recunoaşte că autorităţile au depus eforturi pentru a spori rolul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Inspecţiei Judiciare în ceea ce priveşte răspunsul la riscurile la adresa integrităţii judecătorilor şi procurorilor, inclusiv prin formare şi acces la informaţii.

De asemenea, raportul ia act de eforturile de a introduce o nouă legislaţie pentru judecători şi procurori, pentru a asigura independenţa acestora. Adoptarea noii Legi privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a noii Legi privind organizarea judiciară şi a noii Legi privind Consiliul Superior al Magistraturii reprezintă paşi importanţi înainte, care trebuie să fie urmaţi de o serie de măsuri de punere în aplicare.

GRECO concluzionează că nivelul de conformitate al României nu mai este “nesatisfăcător la nivel global”. Se aşteaptă ca autorităţile române să raporteze GRECO cu privire la progresele suplimentare înregistrate în punerea în aplicare a recomandărilor restante până la 31 decembrie 2023.

Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO) este un organism al Consiliului Europei care urmăreşte să îmbunătăţească capacitatea membrilor săi de a lupta împotriva corupţiei prin monitorizarea conformităţii acestora cu standardele anticorupţie. Acesta ajută statele să identifice deficienţele din politicile naţionale anticorupţie, determinând reformele legislative, instituţionale şi practice necesare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *