Ministerul Educației vrea să modifice legile educației cu nici 10 zile înainte de a intra în vigoare: „În forma actuală ar crea confuzii”

Ministerul Educației (ME) a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) prin care legile educației, care urmează să intre în vigoare pe 2 septembrie, sunt modificate. Schimbările vizează cel mai mult legea învățământului superior, unde sunt modificări când vine vorba de echivalarea unor diplome, studenții care învață la privat și pentru cei care sunt la taxă.

Proiectul de Ordonanță de Urgență a fost publicat astăzi, de reprezentanții ME.

În expunerea de motive care stau la baza acestor schimbări se arată, printre altele, că „în forma actuală, normele din Legea nr. 199/2023 ar crea confuzii, aplicare neunitară și tratament discriminatoriu inclusiv în instituțiile și autoritățile publice, afectând buna desfășurare a activității acestora și livrarea serviciului public către beneficiarii acestora”.

Concret, vorbim despre următoarele de modificări la legea învățământului superior, dacă OUG-ul va fi aprobat:

La art. 57 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.”

La art. 98 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior particulare şi confesionale particulare autorizate provizoriu/acreditate beneficiază din partea statului de toate facilitățile acordate de stat studenților din învățământul de stat, conform legii, cu excepția dreptului la finanțare, la burse, la scutiri de taxe la cazare și cantină.”

La art. 128 alin.(12), (13) și alin.(16) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(12) Statutul de student cu taxă se modifică în condițiile stabilite de senatul universitar, la începutul fiecărui an universitar.
(13) Ministerul Educației poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se obțin prin concurs organizat la nivel național.
(16) Pot fi acordate subvenții pentru cazare și studenților care aleg altă formă de cazare decât căminele instituțiilor de învățământ superior, conform normelor adoptate prin ordin al ministrului educației”, conform sursei citate anterior.

În nota de fundamentare se precizează că „se constată neconcordanțe în normele prezentate la art. 98 alin (4) și art. 128 alin. 3. Menținerea formei art. 98 alin (4) creează o situație discriminatorie referitoare la drepturile acordate studenților din instituțiile de învățământ superior particular acreditate față de studenții prevăzuți la art. 128 alin. 3.”.

În același document, se introduc modificări în ceea ce privește studierea materiei „Istoria Evreilor Holocaustul”.

„Prin derogare de la prevederile art. 248 alin. (29) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 disciplina școară „Istoria Evreilor. Holocaustul” se include în planurile-cadru ale învățământului liceal ca parte a trunchiului comun începând cu anul școlar 2023 – 2024”, se arată în OUG.

Totodată, sunt modificări și când vine vorba de Codul administrativ:

La art. 394 alin. (4) litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023.”

La art. 465 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023.”

La art. 483 alin. (2) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023.”

În tot cuprinsul ordonanței de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în anexele la acesta, sintagma „diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011” se înlocuiește cu sintagma diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023”.
Noile legi ale educației urmează să intre în vigoare pe 2 septembrie după ce, în luna iulie, au fost promulgate de președintele României, Klaus Iohannis. Tot atunci ar urma să intre în vigoare și prevederile OUG-ului anunțat azi de reprezentanții ME.

Legile educației au fost aprobate în Guvern în luna martie. Printre altele, se introduce examen de admitere la liceu, pe lângă Evaluarea Națională, se modifică structura examenului de bacalaureat și se desființează actualele Inspectorate Școlare Județene (ISJ), care vor fi înlocuite cu Direcții Județene de Învățământ Preuniversitar (DJIP).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *