MIPE anunţă un pachet de măsuri de 450 milioane de euro pentru mamele vulnerabile

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a anunţat miercuri că va implementa un pachet de măsuri de 450 milioane de euro pentru mamele vulnerabile.

Potrivit unui comunicat al ministerului, mamele aparţinând grupurilor vulnerabile vor beneficia de măsuri de sprijin în valoare totală de peste 446 de milioane de euro, finanţate prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021 – 2027 şi Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027. Sunt vizate domenii precum ocupare, servicii suport pentru familiile monoparentale, pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate, sprijin material pentru mame şi nou-născuţi din grupuri vulnerabile.

Printre măsurile finanţate sunt incluse acţiunile pentru sprijinirea cuplurilor mamă – nou-născut, din grupurile defavorizate, cu un buget total de 120 milioane de euro.

“Beneficiarii acestei măsuri sunt cuplurile mamă – nou-născut din grupurile defavorizate (mame beneficiare VMG, mame care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, mame care se află în situaţie de risc, inclusiv cu dizabilităţi, mame aflate temporar în situaţii critice de viaţă, mame care nu deţin acte de identitate, mame minore, mame – cetăţeni străini sau apatrizi provenite din zone de conflict), care primesc tichete sociale pe suport electronic pentru achiziţionarea produselor de îngrijire a noului-născut. Ajutorul se acordă copiilor născuţi cu cel mult 3 luni înainte de acordarea sprijinului. Valoarea voucherului este de 2000 de lei şi se va acorda într-o tranşă unică pentru fiecare nou-născut, pe o perioadă de 4 ani (2024-2027)”, transmite MIPE.

De asemenea, vor fi finanţate servicii de consiliere şi sprijin material adresat copiilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate, cu o finanţare totală de 160 milioane de euro. Măsurile includ sprijin psiho-social şi material adresat direct copiilor (acoperirea costurilor de transport, rechizite, hrană pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, activităţi educative, activităţi de prevenire şi combatere a comportamentelor negative), precum şi servicii – suport dedicate părinţilor şi aparţinătorii copiilor aflaţi în situaţie de vulnerabilitate, precum consiliere psiho-socială adresată reprezentanţilor copiilor, dar şi sprijin material pentru mici reparaţii ale locuinţelor copiilor vulnerabili, necesare pentru asigurarea unor standarde de locuire de bază.

41 milioane de euro vor fi investiţi în măsuri de ocupare dedicate mamelor. Vor fi finanţate măsuri pentru susţinerea angajatorilor prin amenajarea unor spaţii destinate supravegherii şi îngrijirii copiilor cu vârstă preşcolară sau pentru crearea de parteneriate cu entităţi specializate care oferă servicii de îngrijire copii, precum şi pentru utilizarea unor forme de muncă noi sau flexibile.

Un alt obiectiv este creşterea oportunităţilor pe piaţa muncii pentru femei prin oferirea de programe de dezvoltare personală, consiliere vocaţională, continuare/reintegrare în sistemul de învăţământ, asigurare de măsuri de angajare, consiliere, formare, acompaniere în vederea inserţiei/reinserţiei socio-profesionale, inclusiv prin campanii de informare privind condiţiile şi beneficiile accesării concediului paternal, pentru creşterea implicării taţilor în viaţa de familie în vederea reinserţiei pe piaţa muncii a femeilor.

Vor fi şi măsuri destinate familiilor monoparentale, cu o alocare totală de 80 milioane de euro. Sprijinul acordat familiilor monoparentale se adresează în principal, dar nu exclusiv, mamelor singure, care reprezintă procentul dominant de părinţi singuri. Astfel, măsura oferă sprijin personalizat, pentru a spori capacitatea de inserţie profesională şi autonomia părintelui unic: finanţarea cursurilor de recalificare pentru părintele singur cu venituri mici, care doreşte să-şi schimbe domeniul profesional etc.

Complementar, pentru facilitarea accesului părinţilor singuri la piaţa muncii se vor acorda vouchere before şi after school şi vouchere pentru activităţi de weekend pentru copii (activităţi din domeniul sportului, creaţiei, artei etc). Durata sprijinului acordat va fi de 12 luni.

44 de milioane de euro este bugetul total dedicat măsurilor de sprijin pentru comunitatea romă, printre care acţiuni de informare şi consiliere profesională, mediere şi facilitare a angajării pentru creşterea ocupabilităţii în rândul populaţiei de etnie romă cu accent pe tineri şi femei. Vor fi finanţate, de asemenea, campanii de informare şi consiliere privind sănătatea reproducerii, prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane în rândul populaţiei de etnie romă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *