Probleme uriașe la o mare firmă de asigurări din România: 41% din polițele RCA sunt în pericol

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) solicită public Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) să prezinte urgent situația financiară REALĂ a companiei de asigurări Euroins. Această companie deținea, în august 2022, o cotă de piață de 31%, iar în prezent, aceasta deține aproximativ 41% din piața RCA.

“ASF ar trebui să prezinte datele financiare la zi, privind cota de piață RCA, solvabilitatea și lichiditatea companiei Euroins. Datele vehiculate public și oficial, până în prezent, sunt perimate. Compania de asigurări a luat un avans constant și considerabil, în ultimele 6 luni. A depășit pragul de cotă de piață RCA de 40%, fiind aproape de cota de piață pe care o inregistra City Insurance în momentul falimentului.

În condițiile în care 4 din 10 autovehicule care circulă pe drumurile publice din România sunt asigurate la Euroins, COTAR prezintă și asumă public următoarele calcule și informații legate de aceasta:

 • peste 50.000 de dosare de litigiu ale companiei Euroins se află pe rolul instanțelor de judecată.
 • dauna medie pentru dosarele aflate în instantă este de aproximativ 5.000 de euro/dosar.
 • numarul de dosare de daună avizate și nesoluționate, instrumentate de compania Euroins este de peste 30.000.
 • dauna medie RCA este de aproximativ 2.000 de euro/dosar.
 • rezerva de daună minimă pe care compania de asigurări trebuie să o fi constituit este de minimum 310 milioane de euro pentru dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată și pentru cele avizate și neachitate, aflate în etapa de instrumentare.

Întrebarile pe care le adresăm public ASF, după 3 adrese înregistrate de COTAR, la care Sectorul de Asigurări din cadrul ASF nu a răspuns concret, sunt următoarele:

 1. Dacă, în exercitarea atribuțiilor sale, Sectorul de Asigurari din cadrul ASF a primit și a evaluat planurile de redresare întocmite de fiecare dintre asigurătorii de pe piața din România care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, în special societatea Euroins;
 2. Dacă, în exercitarea atribuțiilor sale, Sectorul de Asigurari din cadrul ASF a întocmit planurile de rezoluție pentru fiecare dintre asigurătorii de pe piața din România care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, în special societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.
 3. Dacă, la această dată, Euroins respectă parametrii impuși de lege privind cerințele de capital (SCR și MCR) și are constituite rezervele tehnice conform prevederilor legale, inclusiv art. 5 alin (6) din Norma 38/2015 potrivit cărora “În cazul pretenţiilor de despăgubiri care fac obiectul unei acţiuni în instanţă, rezerva de daune avizate se constituie şi se menţine la nivelul pretenţiilor solicitate în instanţă, în limita sumei asigurate, la care se adaugă şi valoarea estimată a cheltuielilor totale de judecată.” Avem în vedere că, potrivit informațiilor furnizate de ASF la sfârșitul anului 2022, deficiențele constatate în activitatea Euroins au condus la stabilirea unor obligații/planuri de măsuri în sarcina acestui asigurător, termenul pentru implementarea acestora fiind îndeplinit la data prezentului material.
 4. Dacă, în cazul Euroins, Sectorul de Asigurari din cadrul ASF a întocmit o analiză privind susceptibilitatea asigurătorului de a intra într-o stare de dificultate majoră, având în vedere că informațiile disponibile public în legătură cu acest asigurător indică existența tuturor condițiilor (de altfel, alternative) prevăzute de art. 43 alin. (1) din Legea 246/2015 pentru această situație, astfel: – Conform celui mai recent raport de audit, coeficientul de lichiditate al Euroins se situa la nivelul de 1.00, în contextul în care legislația actuală, respectiv art. 41 din Norma ASF 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, asigurătorii trebuie să deţină active lichide peste nivelul rezervei brute de daune avizate, în cazul activităţii de asigurări generale. Mai mult, veridicitatea acestora (oricum îndoielnice inclusiv la momentul publicării lor) este, practic, negată de informațiile publicate recent de ASF, care indică faptul că Euroins nu respectă modalitatea de calcul a cerințelor de capital/nivelul rezervelor prevăzută de lege.

Conform rapoartelor ASF, Euroins are în continuare cea mai mare cotă de piață pe sectorul asigurărilor RCA și înregistrează cel mai mare număr de petiții/reclamații, majoritatea vizând neplata despăgubirilor.

Conform informațiilor publicate de Consiliul Concurenței, Euroins se numără printre societățile care au fost sancționate pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale privind prețul lucărilor de reparații auto, în cadrul unei investigații soldate cu amenzi totale de aproximativ 130 de milioane de lei. Acestea se adaugă la amenzile record aplicate chiar de către ASF asigurătorului, constituind obligații de plată cu impact suplimentar asupra situației financiare a Euroins.

Euroins se numără printre societățile amendate în anul 2018 de către Consiliul Concurenței cu amenzi totale în cuantum de 53 milioane de euro, pentru fapte anticoncurențiale constând în înțelegeri cu privire la nivelul tarifelor RCA. Conform informațiilor furnizate de ASF, asigurătorul Euroins face obiectul unor măsuri constante de control/supraveghere atât on-site cât și off-site, și prezintă un risc ridicat de neconformare, fiind încadrat în grupa de supraveghere intensă.

În perioada recentă, Euroins a făcut obiectul unor sancțiuni fără precedent, ceea ce nu poate decât să ateste existența unor încălcări ale legii, de o gravitate, de asemenea, fără precedent:
Decembrie 2022 – amendă în cuantum de 309.400 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1), (5) li (5) din Legea 132/2017 (nerespectarea termenelor privind soluționarea cererii de despăgubire, pentru plata despăgubirilor și omisiunea de a achita penalitățile odată cu principalul);
Octombrie 2022 – amendă în cuantum de 422.600 lei pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (7) din Norma 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă (element în strânsă legătură cu neplata daunelor);
August 2022 – amendă în cuantum de 1.023.200 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare (nerespectare reguli privind guvernanța activităţii investiţionale și deciziile ASF anterioare). De asemenea, societatea a fost sancționată și cu amendă în cuantum de 333.373 de lei pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 93/2012 (nerespectarea măsurilor dispuse de echipa de control ASF);
Mai 2022 – amendă în cuantum de 419.900 lei pentru efectuarea cu întâriziere a plăților dosarelor de daună și neachitarea penalităților de întârziere;
Martie 2022 – amendă în valoare de 2.398.700 de lei pentru înregistrare fonduri neconforme și amendă cumulată în valoare de 652.100 de lei pentru neprezentarea tuturor documentelor solicitate de echipa de control, plata cu întârziere a despăgubirilor RCA, neplată penalități, constatare daune RCA cu întârziere și subevaluare rezervă de daună avizată;
Decembrie 2021 – amendă 2.314.425 lei pentru neprezentarea tuturor documentelor solicitate de echipa de control și amendă 3.546.000 lei pentru neconstituire rezerve regim național și solvabilitate 2, evidență neadecvată a dosarelor de daune, nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor, nedeținere de fonduri proprii necesare acoperirii SCR;
August 2021 – amendă 296.200 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor;
Februarie 2021 – amendă 500.00 lei, pentru fapte constând în netransmiterea ofertelor de despăgubire sau a notificărilor privind motivele pentru care nu au fost aprobate pretențiile de despăgubiri, precum și pentru plata cu întârziere a unor dosare de daună.

De asemenea, amintim 15 abuzuri frecvent întâlnite în relația cu compania Euroins:

 1. Nu este emis procesul verbal de constatare a daunelor în maximum 3 zile de la avizarea asiguraților / păgubiților, conform legii;
 2. Nu este emis procesul verbal de suplimentare a avariilor în maximum 3 zile de la solicitarea unităților reparatoare, conform legii;
 3. Nu se respectă soluția tehnică dată de unitatea reparatoare, conform legii;
 4. Nu răspund la solicitările de comunicare a VMD (valoarea maximă de răspundere a asiguratului) conform prevederilor legale;
 5. Nu respectă legea privind notificarea asigurătului/ păgubitului referitor la începerea cercetărilor suplimentare în maxim 5 zile de la data emiterii procesului verbal;
 6. Majoritatea dosarelor de daună sunt introduse ilegal în cercetări, Euroins neavând nicio expertiză tehnică extrajudiciară obligatorie pentru această procedură în cele 5 zile maxim prevăzute de lege;
 7. Nu respectă termenul de plată a despăgubirii, conform legii;
 8. Nu notifică păgubitului RCA (în scris, cu confirmare de primire) eventualele ajustări ale despăgubirii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererilor de despăgubire;
 9. Deși legea îi obligă să plătească integral despăgubirea, în cazul în care nu transmit eventuale obiecțiuni cu privire la calculul despăgubirii, aceștia nu respectă această obligație legală și nu efectuează plata despăgubirii;
 10. Subevaluează semnificativ rezerva de daună la avizarea daunei sau nu o constituie deloc;
 11. Subevaluează semnificativ rezerva de daună la valoarea pretențiilor solicitate în cadrul proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată;
 12. Ajustează fără temei legal despăgubirile, lucru dovedit în instanțele de judecată, unde 99% dintre procese sunt pierdute de către asigurători;
 13. Nu acordă despăgubiri, conform prevederilor legale privind vătămările corporale;
 14. Nu acordă despăgubiri integrale asiguraților/păgubiților.
 15. Nu constituie deloc rezerva de daună pentru polițele RCA cu valabilitate de o lună. În prezent, stabilitatea pieței și încrederea consumatorilor în sistemul de asigurări sunt grav afectate de conduita asigurătorilor, mai ales în contextul în care comportamentul celor mai mari două societăți care au activat în perioada recentă pe piața din România au fost caracterizate chiar de către Consiliul Concurenței ca fiind “de tip Caritas” – bazate pe politici comerciale nesustenabile, acceptate și implementate ca atare de către conducerea asigurătorilor.

“Asistăm la un război public total în piața RCA. Pe de o parte, acționarii Euroins acuză conducerea Sectorului de Asigurări din cadrul ASF de preluare ostilă a companiei Euroins, în timp ce ASF aplică, de 2 ani, zeci de sancțiuni dar fără niciun efect asupra conduitei companiei Euroins. A sosit momentul adevărului: vrem să ne spună domnul Vicepresedinte Rosu Cristian , conducator direct al Sectorului de Asigurari din cadrul ASF ,dacă Euroins mai îndeplinește sau nu criteriile legale de funcționare! Societatea intră în redresare sau functionează conform legii? 95% din încasările Euroins sunt în conturi din România sau în bănci din afara țării? Dorim răspunsuri clare la toate aceste întrebări!”, a declarat Vasile Ștefănescu, Președinte COTAR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *