Se instalează haosul în inspecția fiscală și executarea silită. Angajații reclamă depopularea structurilor de la Finanțe și ANAF

Sindicatul Naţional Finanţe Publice trage un semnal de alarmă cu privire la fenomenul de depopulare a unor structuri, în special inspecţia fiscală şi executarea silită, despre care afirmă că se amplifică şi face nefuncţionale structuri întregi de activitate.

Organizaţia sindicală naţională specializată în reprezentarea intereselor funcţionarilor din cadrul sistemului Ministerului Finanţelor a anunţat miercuri, printr-un comunicat de presă, că a atras atenţia în decursul timpului, celor responsabili, că există mari deficienţe cu privire la alocarea personalului în unele activităţi/structuri “cheie” ale sistemului fiscal românesc, inclusiv prin ultimele acţiuni de protest derulate la începutul lunii mai în întreaga ţară.

“Nu întâmplător, acţiunile de protest au debutat la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), cea mai afectată structură în ceea ce priveşte lipsa de personal. Au urmat apoi, Direcţiile regionale antifraudă fiscală, Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, ca în final, să fie pichetate, atât sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cât şi cel al Ministerului Finanţelor. Cu această ocazie, au fost realizate întâlniri cu Ministrul Finanţelor şi Preşedintele ANAF, de la acea vreme, s-au transmis propunerile privind revendicările angajaţilor, inclusiv cele privind ameliorarea situaţiei referitoare la deficitul de personal, însă nu au fost concretizate de către decidenţi”, se arată în comunicat.

SindFISC afirmă că în prezent are loc un fenomen de depopulare a unor structuri.

“În prezent, constatăm faptul că fenomenul de depopulare a unor structuri (în mod special inspecţia fiscală, executarea silită, evidenţa pe plătitor, informatică, juridic, fără a ne limita la cele enumerate) se amplifică, făcând practic nefuncţionale structuri întregi de activitate. Cu titlu de exemplu, semnalăm de asemenea, fără a ne limita la acestea, cazul DGAMC, unde în ultimii trei ani, personalul din activitatea de inspecţie şi administrare s-a redus la jumătate (în prezent sunt sub 500 angajaţi, inclusiv cu cei din serviciile suport, din care mai puţin de 230 angajaţi desfăşoară activitate de inspecţie fiscală, administrează 3700 mari contribuabili şi realizeaza 47% din totalul veniturilor colectate de ANAF), cazul direcţiilor de antifraudă fiscală în cadrul cărora migrarea personalului către alte structuri este în plin proces de desfăşurare, cazul administraţiilor fiscale din sectoarele capitalei (care administrează un numar de contribuabili echivalent cu dublul celor mai mari judeţe) unde activitatea se desfăşoară cu câteva echipe de control, cazul serviciilor fiscale municipale şi orăşeneşti unde activitatea se desfăşoară cu 4-5 angajaţi si exemplele pot continua. Chiar şi în cadrul centralei ANAF exista structuri cu rol important în identificarea riscurilor fiscale, controlul marilor averi, gestionarea cazurilor speciale, care funcţionează cu personal cu mult sub nivelul necesar”, a mai transmis SindFISC.

Sindicatul Naţional Finanţe Publice consideră că actualul “egalitarism salarial” din Fisc a condus, în timp, la migrarea angajaţilor din “activităţile de foc” către activităţi “mai călduţe”, niciodata invers, sau la părăsirea definitivă a sistemului de către specialiştii din instituţie şi migrarea către alte ministere, Curtea de Conturi, etc. unde câştigurile erau semnificativ mai mari, sau spre mediul privat în multinaţionale.

“Lipsa unui Statut al finanţistului, unui Acord/Contract colectiv de muncă la nivel instituţional/sectorial care să statueze anumite garanţii angajaţilor devotaţi sistemului fiscal, au condus la ceea ce astăzi simţim cu toţii: alocare disproportionată a personalului în diverse structuri şi activităţi, demotivare şi frustrare în cadrul unui personal îmbătrânit (vârsta medie 52 ani), lipsa de predictibilitate în ceea ce priveşte cariera acestei categorii specifice de funcţionari ai statului român şi multe alte neajunsuri instituţionale. Reamintim faptul că, în funcţie de modul în care vom derula consultările cu factorii decidenţi în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor cu care se confruntă angajaţii pe care îi reprezentăm noi, Sindicatul Naţional Finanţe Publice suntem pregătiţi pentru continuarea protestelor, în toate formele acoperite de legea dialogului social. De asemenea, atragem public atenţia celor responsabili, că pe fondul nederulării unui dialog social instituţional transparent, prin care angajaţii să poată fi informaţi corect cu privire la acţiunile ce vor fi puse în practică în viitor de către decidenţi, a acumulării unei stări uriaşe de frustrare şi tensiune în rândul angajaţilor din Finanţe, pot izbucni mişcări necontrolate ale angajaţilor, independente de activitatea sindicală, ce pot avea consecinţe grave asupra modului de desfăşurare a activităţii instituţionale”, a mai precizat SindFISC.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *