Centrala electrică pe gaze de la Ișalnița va fi construită de CE Oltenia și ALRO

ALRO – unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați vertical, după capacitate, din Europa – a fost selectat în urma unui proces angajant de selecție organizat de CE Oltenia pentru a construi împreună centrala electrică pe gaze naturale de la Ișalnița, cu o capacitate de 850 MW.

Asocierea urmează să fie aprobată de organele corporative ale celor două companii. În etapa finală au participat nouă companii, confirmând interesul crescut pentru investiții în domeniul surselor de energie cu un impact redus asupra mediului.

Proiectul Ișalnița face parte din Planul de Restructurare a CE Oltenia, care a fost aprobat de Comisia Europeană în ianuarie 2022 și care prevede, printre altele, construirea a 2 centrale pe gaze și a 8 parcuri fotovoltaice în vederea diversificării mixului energetic și a tranziției la surse de energie mai puțin poluante, precum și restabilirea viabilității companiei. Participația ALRO va fi de 40,1% din capitalul social al societății mixte (SPV) înființate pentru implementarea proiectului Ișalnița.

Daniel Burlan, Președintele Directoratului CE Oltenia: “Ne bucurăm să avem ALRO alături de noi pentru realizarea centralei de la Ișalnița. E o etapă importantă a Planului de Restructurare a CE Oltenia și un efort comun prin care două mari companii susțin și contribuie la tranziția energetică a României.”

Marian Năstase, Președintele Consiliului de Administrație ALRO: “Este un efort complex, dar suntem încrezători că va fi un proiect de succes având un partener puternic, CE Oltenia, care înțelege noile realități ale pieței energetice și demonstrează că știe să se adapteze la acestea.”

Noua centrală va fi amplasată lângă centrala electrică pe cărbune deținută de CE Oltenia la Ișalnița. Construirea centralei pe gaz de la Ișalnița va avea ca efect reducerea anuală a emisiilor de CO2 cu peste 3.000 kt, ceea ce reprezintă 10% din obiectivul Planului Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice. Se estimează că, în perioada construcției, vor fi create peste 1.000 de locuri de muncă, iar în faza operațională vor fi disponibile până la 80 de locuri noi de muncă.

Pe lângă aportul celor doi parteneri, proiectul de la Ișalnița va beneficia de finanțare din Fondul pentru Modernizare în proporție de 50% din valoarea totală a investiției, în suma de 506 milioane euro, precum și de o finanțare bancară pentru care CE Oltenia a mandatat în august 2022 o bancă comercială importantă să acționeze în rol de aranjor al sindicalizării.

Proiectul se află în stadiu avansat de autorizare, iar licitația pentru selecția unui Owner’s Engineer se află în stadiu final. Conform estimărilor curente, centrala va furniza energie electrică sistemului energetic național începând cu 2026.

În cadrul procesului desfășurat pentru selectarea investitorilor în vederea implementării celor opt parcuri fotovoltaice și a celor două centrale pe gaze naturale (CCGT) prevăzute în Planul de Restructurare a CE Oltenia, Tinmar Energy SA fusese desemnat investitor selectat pentru patru parcuri fotovoltaice de putere instalată maximă totală de 280 MW și pentru CCGT Turceni, grup pe gaze naturale de 475 MW.

Documentele tranzacției rezultate în urma negocierilor dintre C.E. Oltenia și Tinmar Energy, derulate de la începutul anului, au fost înaintate Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia și Adunării Generale a Acționarilor, conform compețentelor prevăzute de Actul constitutiv al societății. Documentele nu au fost avizate de Consiliul de Supraveghere, iar Adunarea Generală a Acționarilor CE Oltenia a adoptat o hotărâre conform căreia nu s-au aprobat documentele tranzacției și, inclusiv, nu s-a aprobat constituirea de societăți pe acțiuni având acționari CE Oltenia și Tinmar Energy, pentru realizarea celor patru parcuri fotovoltaice și a centralei electrice pe gaze naturale de la Turceni.

CE Oltenia va construi, în parteneriat cu OMV Petrom, patru parcuri fotovoltaice cu o putere totală de ~450 MW. Investițiile totale se ridică la peste 400 milioane de euro, iar prin punerea în funcțiune a celor patru parcuri, puterea instalată de energie solară a României crește cu ~30%.

Parcurile fotovoltaice vor fi construite la Ișalnița, Tismana, Roșia și Rovinari, pe amplasamente ale unor foste exploatări miniere operate de CE Oltenia (depozite închise de zgură și cenușă, respectiv halde interioare).

Proiectul va fi dezvoltat prin intermediul a patru entități juridice separate, într-o structură de participație de 50% – 50%. Intenția este ca energia electrică produsă să fie vândută de aceste entități către cei doi parteneri, în proporție egală. Pe lângă aportul celor doi parteneri, parcurile fotovoltaice vor beneficia de finanțare din Fondul pentru Modernizare în proporție de 70% din valoarea investițiilor, precum și din alte surse. Conform estimărilor curente, parcurile vor furniza energie electrică sistemului energetic național începând cu 2024.

Proiectele se află în stadiu avansat de autorizare, iar echipele de proiect împreună cu compania Ramboll, în calitate de Owner’s Engineer, pregătesc licitația pentru selectarea contractorului general (EPC).

Parteneriatele deja încheiate și cele ulterioare – pentru construirea de parcuri fotovoltaice și centrale pe gaze – vor conduce la înființarea de SPV-uri – companii de proiect care vor sta la baza dezvoltării proiectelor noi. Măsura constituirii de societăți mixte (SPV) a reprezentat un element obligatoriu al Planului de Restructurare a CE Oltenia, pentru a fi evitată denaturarea concurenței și pentru asigurarea contribuției proprii la costul total de restructurare de 3,94 miliarde euro.

În aprilie 2022, Comitetul de Investiții al Fondului de Modernizare a aprobat solicitarea României de finanțare pentru viitoarele centrale pe gaze ale CE Oltenia și, de asemenea, a confirmat, finanțarea pentru proiectele fotovoltaice. Aproximativ 895 de milioane de euro vor fi alocate de la Fondul pentru Modernizare pentru aceste proiecte de investiții. În afara finanțării din Fondul de Modernizare, proiectele vor beneficia de finanțare bancară, precum și de contribuția proprie a CE Oltenia și a partenerilor săi.

Construirea de capacități noi de producție a energiei electrice, mai puțin poluante, este de importanță strategică pentru România, de aceea proiectele de transformare a CE Oltenia au fost incluse în Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice, precum și în Strategia Energetică Națională.

Complexul Energetic Oltenia este cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România, care deține 9 grupuri energetice, cu o putere instalata de 2595 MW și care oferă:
• energie de bază în Sistemul Energetic Național, acoperind o cotă de max. 30% din producția de energie din SEN;
• energie sigură, fiind un important factor de stabilitate în SEN (cele 9 grupuri sunt calificate pentru asigurarea serviciilor de sistem şi pentru furnizarea Reglajului Secundar);
• energie performantă, având un proces de producție eficient și fiabil prin prelungirea duratei de viață a capacităților de producție existente;
• energie curată, îndeplinind toate cerințele actuale de mediu (eforturile financiare au fost de cca. un miliard de euro) și este singurul producător din România care are implementate, la toate grupurile energetice, instalații de desulfurare a gazelor de ardere și instalații de evacuare în șlam dens a zgurii și cenușii rezultate din procesul de ardere.

Principalii acționar sunt Ministerul Energiei (77%) şi Fondul Proprietatea (21,5 %).

CE Oltenia are peste 11.000 de angajați.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *