Guvernul vrea să extindă cu 15 ani acordul de concesiune cu OMV Petrom pentru a identifica noi resurse de petrol și gaze

​Guvernul vrea să aprobe miercuri prelungirea cu 15 ani a acordului de concesiune cu OMV Petrom pentru explorarea și producția de gaze naturale din nouă perimetre în care mai este titular. Acordul de concesiune a fost încheiat pe 30 de ani, începând din 1997, și avea inițial 18 perimetre de explorare, dar pentru că nu a găsit resurse, OMV Petrom a păstrat doar 29% din suprafața concesionată inițial.

Guvernul Ciucă are pe agenda ședinței de miercuri un proiect de Hotărâre care vizează prelungirea cu 15 ani, până la 12 septembrie 2042, a acordului de concesiune petrolieră semnat cu OMV Petrom în anul 2000.

Durata acestui acord de concesiune este de 30 de ani, începând cu data de 12 septembrie 1997, inclusiv perioada de explorare, și viza inițial 18 perimetre de explorare cu o suprafață de peste 57.000 de kilometri pătrați, se arată în nota de fundamentare.

Pentru că în urma explorării nu a găsit resurse, OMV Petrom a returnat către ANRM anumite perimetre, astfel că în prezent, a păstrat 9 perimetre cu o suprafață de peste 16.000 de kilometri pătrați, respectiv circa 29% din suprafața inițială.

În 2 dintre cele 9 perimetre, OMV Petrom este împreună titular cu Hunt Oil Company of Romania.

Cele două companii au solicitat Guvernului prelungirea acordului de concesiune, invocând art. 27 alin (2) din Legea Petrolului nr. 238/2004 care stabilește că “durata inițială a concesiunii poate fi până la 30 de ani, cu posibilitate de prelungire de până la 15 ani”.

Prelungirea duratei concesiunii va conduce la o durată totală a acordului de concesiune de 45 de ani.

În solicitarea de prelungire, cele două companii au susținut că au nevoie de mai mult timp pentru explorarea resurselor de hidrocarburi disponibile, în paralel cu analiza datelor deja colectate.

“Explorarea şi dezvoltarea zonelor de mare complexitate geologică, cu adâncimi finale mari ori în condiții de temperatură și presiune ridicată, precum cele din perimetrele care fac obiectul Acordului de concesiune implică proiecte de mare anvergură (sonde onshore săpate la obiective adânci neatinse înainte, proiecte de achiziţie seismică 3D pe zone), iar astfel de proiecte trebuie continuate şi extinse pe perioade lungi de timp, în vederea identificării de noi resurse şi a valorificării acestora.
Nu în ultimul rând, trebuie avută în vedere şi durata relativ lungă de obținere a permiselor, avizelor şi autorizațiilor necesare pentru fiecare dintre lucrările pe care titularii își propun să le realizeze în cele nouă perimetre.
Cu titlu de exemplu, procesul de obţinere a autorizaţiilor pentru o singură sondă durează aproximativ un an şi jumătate.
Fără o certitudine că vor putea fi dezvoltate şi exploatate descoperirile de hidrocarburi, obţinute ca urmare a unor activităţi de explorare încununate de succes, nu există însă o justificare economică pentru ca titularii să bugeteze noi programe multianuale de investiții în explorare şi dezvoltare şi astfel să continue să investească în operațiuni petroliere în aceste perimetre.
Acordul petrolier prevede o dată-limită până la care trebuie finalizată exploatarea şi producţia de hidrocarburi în toate cele nouă perimetre (data de expirare a concesiunii, în 2027), perioada de timp rămasă fiind în mod evident insuficientă în vederea asigurării producției din zăcăminte (pentru care OMV Petrom S.A. și Hunt Oil Company of Romania SRL vor plăti Statului român redevența) și pentru a obține beneficiul economic al investițiilor deja efectuate.
Ținând seama de împrejurările menționate anterior, titularii apreciază că această cerere de prelungire a duratei Acordului de concesiune este făcută la momentul oportun.”, se arată în nota de fundamentare.

În document se precizează că în această perioadă de explorare cele două firme au explorat perimetrele care fac obiectul Acordului de concesiune, cu respectarea cadrului contractual și într-o manieră responsabilă, implicând un nivel al investițiilor ce a depășit în mod semnificativ programele minime de lucrări.

“Numai pentru ultimele 3 extinderi ale perioadei inițiale de explorare, respectiv 2011-2014, 2014-2019 și 2019-2024, OMV Petrom S.A. a cheltuit peste 600 mil. euro până în prezent, ceea ce reprezintă de peste trei ori angajamentul financiar pentru perioada 2011-2024.
La rândul său, Hunt Oil Company of Romania S.R.L. a cheltuit în aceeași perioadă peste 86 mil. euro, ceea ce reprezintă de aproximativ 5 ori angajamentul financiar pentru respectiva perioadă.
În prezent, este în curs de derulare programul minim de lucrări pentru cea de-a cincea perioadă de extindere, în valoare totală de 55 milioane euro, asumat prin Actul adițional nr. 4, cu scopul de a mări șansele de descoperire a noi zăcăminte de hidrocarburi potențial comerciale.”, se menționează în nota de fundamentare.

Nu în cele din urmă, în document se mai spune că “adoptarea acestui act poate avea un impact social pozitiv, la nivel local, deoarece la operațiunile petroliere care urmează să fie realizate, va fi folosită şi forță de muncă sau firme prestatoare de servicii din România.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *