Nomazii digitali pot primi viza de lungă ședere în România

Începând cu acest an, nomazii digitali, adică străinii care vor să lucreze prin intermediul internetului din țara noastră pentru companii din afara României, pot cere viză de lungă ședere. Aceasta se poate acorda doar celor care îndeplinesc cumulativ anumite condiții.

Conform Legii 22/2022, nomazii digitali sunt străinii “angajați cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României și care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor sau care dețin o companie înregistrată în afara României pe care o administrează de la distanță prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor”. De precizat că, așa cum spune legea, cetățeni străini sunt persoanele care nu au cetățenia română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori cetățenia Confederației Elvețiene.

Cei care vor să aplice pentru viza de nomad digital trebuie să îndeplinească o serie de condiții și să poată pune la dispoziția autorităților române o serie de documente. În primul rând trebuie să demonstreze că are mijloace de întreținere obținute din activitatea desfășurată, în cuantum de cel puțin trei ori câștigul salarial mediu brut lunar din România pentru fiecare dintre ultimele șase luni anterioare datei depunerii cererii de viză, dar și pentru întreaga perioadă înscrisă în viză. În plus, trebuie să “demonstreze că desfășoară activitățile din care obțin venituri, de la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor”, se mai arată în lege.

Drept urmare, viza de nomad digital se acordă celor care pot prezenta un contract de muncă încheiat cu o companie înregistrată în afara României.

Apoi, solicitantul de viză va depune la dosar și un document eliberat de compania înregistrată în afara României cu care are încheiat un contract de muncă. În plus, conform avocatnet.ro, mai este necesară o scrisoare de intenție prin care străinul detaliază scopul deplasării în România și activitățile pe care intenționează să le desfășoare pe teritoriul țării noastre.

Foarte important, cetățeanul străin trebuie să prezinte și un “document apostilat sau supralegalizat, după caz (…) eliberat de instituția de specialitate a administrației publice centrale sau locale competente, de la locul de rezidență fiscală, prin care să fie atestat faptul că, la data solicitării vizei, străinul angajat sau, după caz, compania pe care o deține are achitate la zi impozitele, taxele și alte contribuții obligatorii, precum și că nu este înregistrat cu acte și fapte care au sau au avut ca efect evaziunea fiscală și frauda fiscală”, se mai arată în lege.

Toate documentele enumerate sunt prezentate în original și trebuie să aibă atașate o traducere autentificată.

În fine, solicitantul de viză de nomad digital mai trebuie să prezinte rezervarea unui bilet de călătorie valabil până la destinație în România, dovada asigurării medicale pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei, valabilă pe teritoriul României și cu acoperire în cuantum de cel puțin 30.000 de euro, dovada mijloacelor de întreținere obținute din activitatea desfășurată, dovada asigurării condițiilor de cazare (un precontract de închiriere, eventual) și cazierul judiciar. Dacă toate aceste condiții sunt îndeplinite, viza de ședere se eliberează cu o valabilitate de șase luni, dar aceasta poate fi prelungită.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *