CCR taxază gafa Parlamentului: Numiri neconstituționale la CNCD – Era nevoie de un jurist, dar a fost votat un teolog

CCR a declarat neconstituționale ultimele două numiri făcute de Parlament în Colegiul director al CNCD. Legea prevede că două treimi dintre membrii Colegiului trebuie să fie juriști, dar Parlamentul a votat un teolog.

În ședința din 22 februarie 2023, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, în cadrul controlului hotărârilor Parlamentului, a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor din Senat și a constatat că este neconstituțională Hotărârea Parlamentului nr.35/2022 privind numirea a doi membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

În esență, cu privire la soluția de neconstituționalitate, Curtea a observat că prin Hotărârea Parlamentului nr.35/2022 au fost numiţi în funcţia de membri ai Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării 2 membri care nu sunt licenţiaţi în ştiinţe juridice. Se ajunge astfel la situația în care, din cei 11 membri ai Colegiului director, 7 membri sunt licenţiaţi în ştiinţe juridice şi 4 membri nu sunt licenţiaţi în ştiinţe juridice.

Având în vedere dispoziţiile art.23 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, potrivit cărora “La numirea membrilor Colegiului director se va urmări ca minimum două treimi dintre aceştia să fie licenţiaţi în ştiinţe juridice.” Curtea a reţinut că, prin numirea celor doi membri, prin Hotărârea Parlamentului nr.35/2022, a fost încălcată limita inferioară, sub care, legal, nu se poate coborî.

În consecinţă, Curtea a constatat că Hotărârea Parlamentului nr. 35/2022 este contrară art.23 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 şi, astfel, încalcă dispozițiile art.1 alin.(3) şi (5) din Constituţie privind obligativitatea respectării legilor și statul de drept.

Înainte de cele două numiri, dintre cele 9 membri ai Consiliului Director, doar 7 erau juriști. După numirea a doi noi membri, care nu au studii juridice, nu este îndeplinită cerința legală ca 2/3 din cei 11 membri să fie juriști (legea se referă la primul număr natural întreg mai pare decât rezultatul aplicării fracției 2/3 la 11, adică 8).

Potrivit art. 23 din OG 137/2000, “(1) Colegiul director al Consiliului este organ colegial, deliberativ şi decizional, responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.

(2) Colegiul director este compus din 11 membri cu rang de secretar de stat, dintre care un reprezentant al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, propuşi şi numiţi, în şedinţă comună, de cele două Camere ale Parlamentului. (…)

(4) La numirea membrilor Colegiului director se va urmări ca minimum două treimi dintre aceştia să fie licenţiaţi în ştiinţe juridice.”

În planurile inițiale din Coaliție, formațiunile înclinau spre varianta susținerii lui Sulyman Secyl, ca reprezentantă a minorităților, iar o a doua era Cynthia Deaconescu, cu experiență în domeniu, pe filieră PNL. Însă în urma negocierilor din PNL, liberalii au mers pe varianta lui Cătălin Valentin Raiu. Cel din urmă are însă licență în teologie, nu în științe juridice.

Remunerația pentru funcția de membru în Colegiul director al CNCD este de 16.640 de lei, fiind aceeași salarizare ca a unui secretar de stat. Numirea are loc pe o perioadă de cinci ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *